Jdi na obsah Jdi na menu
 


→ Chap. 01

12. 3. 2019
 

Questions ?  :

E-List@post.cz


Jaroslav Hašek


Dobrý voják Svejk 
→ The Good Soldier Schweik  

svek_application.png


 

 

 The Good Soldier Schweik

Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války
→THE GOOD SOLDIER, INTERVENES IN THE GREAT WAR


"Tak nám zabili Ferdinanda,"
→“So they’ve killed Ferdinand,”

řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba,
→ said the charwoman to Mr. Schweik who, having left the army many years before, when a military medical board had declared him to be chronically feeble-minded,

živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny.
→earned a livelihood by the sale of dogs — repulsive mongrel monstrosities for whom he forged pedigrees.

Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem.
→Apart from this occupation, he was afflicted with rheumatism, and was just rubbing his knees with embrocation.

"Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?" otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, já znám dva Ferdinandy.
→“Which Ferdinand, Mrs. Muller?” asked Schweik, continuing to massage his knees. “I know two Ferdinands.

Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy,
→One of them does jobs for Prusa the chemist, and one day he drank a bottle of hair oil by mistake;

a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí hovínka.
→and then there’s Ferdinand Kokoska who goes round collecting manure.

Vobou není žádná škoda."
→ They wouldn’t be any great loss, either of ’em.”

"Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho."
→“No, it’s the Archduke Ferdinand, the one from Konopiste, you know, Mr. Schweik, the fat, pious one.”

"Ježšímarjá," vykřikl Švejk, "to je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo?"
→“Good Lord!” exclaimed Schweik, “that’s a fine thing. And where did this happen?”

"Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu."
→“They shot him at Sarajevo with a revolver, you know. He was riding there with his Archduchess in a motor car.”

"Tak se podívejme, paní Müllerová, v automobilu.
→“Just fancy that now, Mrs, Muller, in a motor car.

Jó, takovej pán si to může dovolit, a ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit.
→Ah, a gentleman like him can afford it and he never thinks how a ride in a motor car like that can end up badly.

A v Sarajevu k tomu, to je v Bosně, paní Müllerová. To udělali asi Turci.
→And at Sarajevo in the bargain, that’s in Bosnia, Mrs. Muller. I expect the Turks did it.

My holt jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli brát.
→I reckon we never ought to have taken Bosnia and Herzegovina away from them.

Tak vida, paní Müllerová. On je tedy pan arcivévoda už na pravdě boží.
→And there you are, Mrs. Müller. Now the Archduke’s in a better land.

Trápil se dlouho?"
→Did he suffer long?”

"Pan arcivévoda byl hned hotovej, milostpane. To vědí, že s revolverem nejsou žádný hračky.
→ “The Archduke was done for on the spot. You know, people didn’t ought to mess about with revolvers.

Nedávno taky si hrál jeden pán u nás v Nuslích s revolverem a postřílel celou rodinu i domovníka, kterej se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí:"
→They’re dangerous things, that they are. Not long ago there was another gentleman down our way larking about with a revolver and he shot a whole family as well as the house porter, who went to see who was shooting on the third floor.”

"Některej revolver, paní Müllerová, vám nedá ránu, kdybyste se zbláznili.
→“There’s some revolvers, Mrs. Müller, that won’t go off, even if you tried till you was dotty.

Takovejch systémů je moc.
→There’s lots like that.

Ale na pana arcivévodu si koupili jistě něco lepšího, a taky bych se chtěl vsadit, paní Müllerová, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně voblík.
→ But they’re sure to have bought something better than that for the Archduke, and I wouldn’t mind betting, Mrs. Müller, that the man who did it put on his best clothes for the job.

To vědí, střílet pana arcivévodu, to je moc těšká práce.
→You know, it wants a bit of doing to shoot an archduke;

To není, jako když pytlák střílí hajnýho.
→ it’s not like when a poacher shoots a gamekeeper.

Tady jde vo to, jak se k němu dostat, na takovýho pána nesmíte jít v nějakých hadrech.
→You have to find out how to get at him; you can’t reach an important man like that if you’re dressed just anyhow.

To musíte jít v cylindru, aby vás nesebral dřív policajt."
→You have to wear a top hat or else the police’d run you in before you knew where you were.”

"Vono prej jich bylo víc, milostpane:"
→“I hear there was a whole lot of ’em, Mr. Schweik.”

"To se samo sebou rozumí, paní Müllerová, řekl Švejk, konče masírování kolen, "kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu, nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila.
→“Why, of cotirse there was, Mrs. Muller,” said Schweik, now concluding the massage of his knees. “If you wanted to kill an archduke or the Emperor, for instance, you’d naturally talk it over with somebody.

Víc lidí má víc rozumu.
→Two heads are better than one.

Ten poradí to, ten vono, a pak se dílo podaří, jak je to v tej naší hymně.
→One gives one bit of advice, another gives another, and so the good work prospers, as the hymn says.

Hlavní věcí je vyčíhat na ten moment, a takovej pán jede kolem.
→The chief thing is to keep on the watch till the gentleman you’re after rides past.

A vono to čeká ještě moc osob.
→But there’s plenty more of them waiting their turn for it.

A uvidějí, paní Müllerová, že se dostanou i na toho cara a  carevnu, a může být, nedej pánbůh, i na císaře pána, když už to začti s jeho strýcem.
→You mark my words, Mrs. Muller, they’ll get the Czar and Czarina yet, and maybe, though let’s hope not, the Emperor himself, now that they’ve started with his uncle.

Von má, starej pán, moc nepřátel.
→The old chap’s got a lot of enemies.

Ještě víc než ten Ferdinand.
→More than Ferdinand had.

Jako nedávno povídal jeden pán v hospodě, že přijde čas, že ty císařové budou kapat jeden za druhým a že jim ani státní návladnictví nepomůže.
→A little while ago a gentleman in the saloon bar was saying that there’d come a time when all the emperors would get done in one after another, and that not all their bigwigs and such-like would save them.”

"Noviny píšou, milostpane, že pan arcivévoda byl jako řešeto. Vystřílel do něho všechny patrony."
→“The newspapers says, Mr. Schweik, that the Archduke was riddled with bullets. He emptied the whole lot into him.”

"To jde náramně rychle, paní Müllerová, strašně rychle.
→“That was mighty quick work, Mrs. Muller, mighty quick.

Já bych si na takovou věc koupil brovnink.
→ I’d buy a Browning for a job like that.

Vypadá to jako hračka, ale můžete s tím za dvě minuty postřílet dvacet arcivévodů, hubenejch nebo tlustejch.
→ It looks like a toy, but in a couple of minutes you could shoot twenty archdukes with it, thin or fat.

Ačkoliv, mezi námi řečeno, paní Müllerová, že do tlustýho pana arcivévody se trefíte jistějí než do hubenýho.
→Although between ourselves, Mrs. Muller, it’s easier to hit a fat archduke than a thin one.

Jestli se pamatujou, jak tenkrát v Portugalsku si postříleli toho svýho krále.
→You may remember the time they shot their king in Portugal. He was a fat fellow.

Byl taky takovej tlustej. To víte, že král nebude přece hubenej.
→He was a fat fellow. Of course, you don’t expect a king to be thin.

Já tedy teď jdu do hospody U kalicha, a kdyby někdo sem přišel pro toho ratlíka, na kterýho jsem vzal zálohu, tak mu řeknou, že ho mám ve svém psinci na venkově, že jsem mu nedávno kupíroval uši a že se teď nesmí převážet, dokud se mu uši nezahojí, aby mu nenastydly.
→Well, now I’m going to call round at The Flagon and if anybody comes for that little terrier I took the advance for, you can tell ’em I’ve got him at my dog farm in the country. I just cropped his ears and now he mustn’t be taken away till his ears heal up or else he’d catch cold in them.

Klíč dají k domovnici:"
→Give the key to the house porter.”

V hospodě "U kalicha" seděl jen jeden host. Byl to civilní strážník Bretschneider, stojící ve službách státní policie.
→There was only one customer at The Flagon. This was Bretschneider, a plainclothes policeman who was on secret service work.

Hostinský Palivec myl tácky a Bretschneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor.
→Palivec, the landlord, was washing glasses and Bretschneider vainly endeavoured to engage him in a serious conversation,

"To máme pěkné léto," navazoval Bretschneider svůj vážný rozhovor.
→“We’re having a fine summer,” was Bretschneider ’s overture to a serious conversation.

"Stojí to všechno za hovno," odpověděl Palivec, ukládaje tácky do skleníku.
→“Damn rotten,” replied Palivec, putting the glasses away into a cupboard.

"V bosenském Sarajevu, pane hostinský. Zastřelili tam pana arcivévodu Ferdinanda. Co tomu říkáte?"
→“That’s a fine thing they’ve done for us at Sarajevo,” Bretschneider observed, with his hopes rather dashed.

"Já se do takových věcí nepletu, s tím ať mně každej políbí prdel," odpověděl slušně pan Palivec, zapaluje si dýmku, "dneska se do toho míchat, to by mohlo každému člověkovi zlomit vaz.
→“I never shove my nose into that sort of thing, I’m hanged if I do,” primly, replied Mr. Palivec, lighting his pipe. “Nowadays, it’s as much as your life’s worth to get mixed up in them.

Já jsem živnostník, když někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím.
→ I’ve got my business to see to. When a customer comes in and orders beer, why I just serve him his drink.

Ale nějaký Sarajevo, politika nebo nebožtík arcivévoda, to pro nás nic není, z toho nic nekouká než Pankrác."
→But Sarajevo or politics or a dead archduke, that’s not for the likes of us, unless we want to end up doing time.”

Bretschneider umlkl a díval se zklamaně po pusté hospodě.
→Bretschneider said no more, but stared disappointedly round the empty bar.

"Tady kdysi visel obraz císaře pána," ozval se opět po chvíli, "právě tam, kde teď visí zrcadlo."
→“You used to have a picture of the Emperor hanging here,” he began again presently, “just at the place where you’ve got a mirror now.”

"Jó, to mají pravdu," odpověděl pan Palivec, "visel tam a sraly na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu.
→“Yes, that’s right,” replied Mr. Palivec, “it used to hang there and the fies left their trade-mark on it, so I put it away into the lumber room.

To víte, ještě by si někdo mohl dovolit nějakou poznámku a  mohly by být z toho nepříjemnosti. Copak to potřebuju?"
→You see, somebody might pass a remark about it and then there might be trouble. What use is it to me? ”

"V tom Sarajevu," navazoval Bretschneider, "to udělali Srbové."
→“That business at Sarajevo,” Bretschneider resumed, “was done by the Serbs.”

"To se mýlíte," odpověděl Švejk, "udělali to Turci, kvůli Bosně a Hercegovině."
→“You’re wrong there,” replied Schweik, “it was done by the Turks, because of Bosnia and Herzegovina.”

A Švejk vyložil svůj názor na mezinárodní politiku Rakouska na Balkáně. Turci to prohráli v roce 1912 se Srbskem, Bulharskem a Řeckem.
→And Schweik expounded his views of Austrian international policy in the Balkans. The Turks were the losers in 1912 against Serbia, Bulgaria, and Greece.

Chtěli, aby jim Rakousko pomohlo, a když se to nestalo, střelili Ferdinanda.
→ They had wanted Austria to help them and when this was not done, they had shot Ferdinand.

"Máš rád Turky?" obrátil se Švejk na hostinského Palivce, máš rád ty pohanský psy? Viď že nemáš."
→“Do you like the Turks?” said Schweik, turning to Palivec. “Do you like that heathen pack of dogs? You don’t, do you?”

"Host jako host," řekl Palivec, třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. “One customer’s the same as another customer,” said Palivec, “ even if he’s a Turk. People like us who’ve got their business to look after can’t be bothered with politics.

Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada.
→Pay for your drink and sit down and say what you like. That’s my principle.

Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno."
→It’s all the same to me whether our Ferdinand was done in by a Serb or a Turk, a Catholic or a Moslem, an Anarchist or a young Czech Liberal.”

"Dobře, pane hostinský," ozval se Bretschneider, který opět pozbýval naděje, že z těch dvou se dá někdo chytit, ale připustíte, že je to velká ztráta pro Rakousko."
→“That’s all well and good, Mr. Palivec,” remarked Bretschneider, who had regained hope that one or other of these two could be caught out, “but you’d admit that it’s a great loss to Austria.”

Místo hostinského odpověděl Švejk.
→Schweik replied for the landlord :

"Ztráta to je, to se nedá upřít. Hrozná ztráta.
→“Yes, there’s no denying it.” A shocking loss.

Von se Ferdinand nedá nahradit nějakým pitomou.
→You can’t replace Ferdinand by any sort of tomfool.

A potom si vzpomene nějakej vožralej chlap a začne mu nadávat. Kdyby dnes něco vypuklo, půjdu dobrovolně a budu sloužit císaři pánu až do roztrhání těla."
→ If war was to break out to-day, I’d go of my own accord and serve the Emperor to my last breath.”

Švejk se napil důkladně a pokračoval:
→Schweik took a deep gulp and continued :

"Vy myslíte, že to císař pán takhle nechá bejt" To ho málo znáte.
→“Do you think the Emperor’s going to put up with that sort of thing? Little do you know him.

Vojna s Turky musí být. Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes dršku.
→You mark my words, there’s got to be war with the Turks. Kill my uncle, would you? Then take this smack in the jaw for a start.

Válka jest jistá. Srbsko a Rusko nám pomůže v té válce. Bude se to řezat."
→Oh, there’s bound to be war. Serbia and Russia’ll help us. There won’t half be a bust-up.”

Švejk v té prorocké chvíli vypadal krásně. Jeho prostodušná tvář, usměvavá jak měsíc v úplňku, zářila nadšením.
→At this prophetic moment Schweik was really good to look upon. His artless countenance, smiling like the full moon, beamed with enthusiasm.

Jemu bylo vše tak jasné.
→The whole thing was so utterly clear to him.

"Může být," pokračoval v líčení budoucnosti Rakouska, "že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci drží dohromady.
→“Maybe,” he continued his delineation of the future of Austria, “if we have war with the Turks, the Germansfll attack us, because the Germans and the Turks stand by each other. They’re a low lot, the scum of the earth.

Můžeme se však spojit s Francií, která má od jedena sedmdesátého roku spadeno na Německo.
→Still, we can join France, because they’ve had a grudge against Germany ever since ’71.

A už to půjde. Válka bude, víc vám neřeknu."
→And then there’ll be lively doings. There’s going to be war. I can’t tell you more than that.”

Bretschneider vstal a řekl slavnostně: "Víc nemusíte povídat, pojďte se mnou na chodbu, tam vám něco povím."
→Bretschneider stood up and said solemnly : “You needn’t say any more. Follow me into the passage and there I’ll say something to you.”

Švejk vyšel za civilním strážníkem na chodbu, kde ho čekalo malé překvapení, kdy jeho soused od piva ukázal mu orlíčka a prohlásil, že ho zatýká a ihned odvede na policejní ředitelství.
→Schweik followed the plainclothes policeman into the passage where a slight surprise awaited him when his fellow-toper showed him his badge and announced that he was now arresting him and would at once convey him to the police headquarters.

Švejk snažil se vysvětlit, že se asi ten pán mýlí, on že je úplně nevinný, že nepronesl ani jedno slovo, které by mohlo někoho urazit.
→Schweik endeavoured to explain that there must be some mistake; that he was entirely innocent; that he hadn’t uttered a single word capable of offending anyone.

Bretschneider mu však řekl, že se skutečně dopustil několika trestných činí, mezi kterými hraje roli i zločin velezrady.
→But Bretschneider told him that he had actually committed several penal offences, among them being high treason.

Pak se vrátili do hospody a Švejk řekl k panu Palivcovi: "Já mám pět piv a jeden rohlík s párkem.
→Then they returned to the saloon bar and Schweik said to Mr. Palivec: “I’ve had five beers and a couple of sausages with a roll.

Teď mně dej ještě jednu slivovici a já už musím jít, poněvadž jsem zatčenej."
→Now let me have a cherry brandy and I must be off, as I’m arrested.”

Bretschneider ukázal panu Palivcovi orlíčka, chvíli se díval na pana Palivce a pak se otázal: Jste ženat?"
→Bretschneider showed Mr. Palivec his badge, looked at Mr. Palivec for a moment and then asked : “Are you married?”

“Ano.”
→“Yes.”

"A může vaše manželka za vás vésti obchod po dobu vaší nepřítomnosti?"
→“And can your wife carry on the business during your absence?”

"Může."
→“Yes.”

"Tak je to v pořádku, pane hostinský," vesele řekl Bretschneider, "zavolejte sem svou paní, předejte jí to a  večer si pro vás přijedem."
→“That’s all right, then, Mr. Palivec,” said Bretschneider breezily. “Tell your wife to step this way ; hand the business over to her, and we’ll come for you in the evening.”

"Nic si z toho nedělej," těšil ho Švejk, "já tam jdu jenom pro velezrádu."
→“Don’t you wory about that,” Schweik comforted him. “I’m only being run in for high treason.”

Ale pro co já zabědoval pan Palivec. Já byl přece tak vopatrnej.
→“But what about me?” lamented Mr. Palivec. “I’ve been so careful what I said.”

Bretschneider se usmál a vítězoslavně řekl:
→Bretschneider smiled and said triumphantly :

"Za to, že jste řekl, že sraly mouchy na císaře pána. Oni vám už toho císaře pána vyženou z hlavy."
→“I’ve got you for saying that the flies left their trademark on the Emperor. You’ll have all that stuff knocked out of your head.”

A Švejk opustil hospodu "U kalicha" v průvodu civilního strážníka.
→And Schweik left The Flagon in the company of the plainclothes policeman.

A tak zasáhl dobrý voják Švejk do světové války svým milým, roztomilým způsobem.
→And thus Schweik, the good soldier, intervened in the Great War in that pleasant, amiable manner which was so peculiarly his.

Historiky bude zajímat, že on viděl daleko do budoucnosti.
→ It will be of interest to historians to know that he saw far into the future.

Jestli situace vyvinula se později jinak, než jak on vykládal u  Kalicha, musíme mít na zřeteli, že neměl průpravného diplomatického vzdělání.
→If the situation subsequently developed otherwise than he expounded it at The Flagon, we must take into account the fact that he lacked a preliminary diplomatic training.